Impressum

DORNINGER HYTRONICS center za hidravlične cilindre d.o.o.

Sedež  podjetja: Koroška cesta 57, 2366 Muta, Slovenija


Telefon : +386 (0)2 88-79-800
Telefax :  +386 (0)2 88-79-810


Podatki o podjetju

Generalni direktor: Dr. Christian Dorninger, Mag. Bernhard Dorninger
Število zaposlenih: 72
Osnovni kapital: 625.521.61 €
Davčna številka: 52797244
Registrska št.: 1/00494/00, Sodišče v  Slovenj Gradcu


Bančne povezave:

Banka Sparkasse d.d. Ljubljana

IBAN: SI56 3400 0100 6596 427,  SWIFT CODE: KSPKSI22XXX


Pravna pojasnila

Podjetje Dorninger Hytronics d.o.o. redno preverja informacije, ki so podane na tej spletni strani. Kljub temu ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za aktualnost, pravilnost in popolnost teh informacij.

Uporabljeni podatki, grafike, slike in blagovne znamke so zaščiteni kot intelektualna lastnina.Vsako posredovanje brez izrecnega pisnega soglasja ni dovoljeno.

Ta internetna stran vsebuje hiperlinke na internetne strani tretjih.  Za vsebino le teh podjetje Dorninger ne prevzema nobene odgovornosti. Linki na strani tretjih in ponudbe se ne razumejo kot priporočilo podjetja Dorninger.

Možne so pravopisne napake in napake v stavku. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Vsi podatki so brez jamstva.