staerken2

Naša moč

Naš obsežen strojni park je primeren za proizvodnjo hidravličnih cilindrov za vse vrste industrijskih namembnosti do hoda 8000 m in premera bata do 1500 mm.

S trenutnimi proizvodnimi površinami velikosti 2500 m2 in sodelavci z dolgoletnimi razvojnimi in proizvodnimi izkušnjami so dani pogoji za hitro odvijanje tudi zelo velikih projektov.


Moderna proizvodnja cilindrov

Vsi cilindri so razviti in izdelani v naši hiši. Dolžinske sestavne elemente, kot so batnice in cevi, izdelujemo na cikličnih stružnicah, brusilnih strojih in stroju za honanje. Ostali sestavni deli cilindrov so izdelani s CNC tehnologijo.


CNC vrtalni stroji in obdelovalni centri zagotavljajo natančno izdelavo sestavnih delov. Plamenski razrez pločevine, avtomatizirane žage in stroji za varjenje zaokrožajo spekter strojev.

 
Vsi sestavni deli so robkani, očiščeni v pralni komori in konzervirani. čistoča na montaži je najvišja zapoved. Lakiranje po specifikaciji stranke izvajamo v lastni lakirni kabini.


Čisto vsak hidravlični cilinder, ki ga izdelamo, je preizkušen na predpisani maksimalni pritisk, zunanjo in notranjo tesnenje, lahkotnost gibanja kakor tudi skladnost vgradnih mer. Rezultat preizkusa je protokoliran in priložen ob dobavi kot 3.1C certifikat.


Stalni nadzor proizvoda in procesa po ISO 9001-2008 se razume sam po sebi

Politika in cilji kakovosti


Področje veljavnosti / Namen


Če našo hišo zapustijo proizvodi z napako, ima lahko to daljnosežne posledice. Zaradi tega želimo informirati naše zaposlene o možnostih uveljavljanja škode s strani kupcev, s tem povezanimi stroški ter z nujnostjo strategije „nič napak“.

Politika in cilji kakovosti

Najvišji cilj politike kakovosti podjetja Dorninger Hytronics d.o.o je dobavljati izdelke, ki so popolnoma brez napak. Prva naloga vodstva podjetja Dorninger Hytronics d.o.o je, da pri zaposlenih doseže zavedanje o kakovosti „nič napak“ in postavi zahteve, ki bodo eliminirale stroške, povezane z napakami, kajti vse vrste napak povzročajo stroške.

Vrste stroškov napak

Stroški napak oz. stroški neskladnosti so stroški, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja predpisanih zahtev po kakovosti.

Razlikujemo interne in eksterne stroške napak. Odločilen za to razlikovanje je čas predaje proizvodov kupcu.

- Interni stroški napak: k internim stroškom napak štejemo stroške izmeta, dodelave, porabo dodatnega materiala ali stroške, ki nastanejo zaradi reklamacij pri preizkusu. V podjetju Dorninger Hytronics d.o.o se lahko pojavijo pri vhodu materiala, procesu obdelave ali pri predaji kupcu.

- Eksterni stroški napak: k eksternim stroškom napak štejemo vse stroške, ki se pojavijo pri preverjanju in odpravljanju napak po predaji kupcu. To so npr. reklamacije in izpadi pri kupcih.

 

V nadaljnjem pomenu spadajo k eksternim stroškom napak  tudi stroški zaradi škodnih primerov ter zavarovalne premije.

Velikost cilja – kakovost »Nič napak«

Naloga vodstva podjetja Dorninger Hytronics d.o.o je, da doseže cilj  kakovost „nič napak“ skozi pregledno statistiko stroškov napak, v kateri bo popolno, kontinuirano in časovno ustrezno zapisan razvoj internih in eksternih stroškov napak.

V vsakem primeru mora vodstvo podjetja Dorninger Hytronics d.o.o skrbeti za preglednost nastalih stroškov napak. Načeloma so vsi, s  stroški napak povezani  delovni časi in materiali, knjiženi  vsakokratnemu konkretnemu proizvodu oz. naročilu kupca oz. se evidentira  ustrezni delovni nalog kupca (reklamacijski delovni nalog), na katerega se knjižijo stroški.

Vodstvo podjetja Dorninger Hytronics d.o.o mora skrbeti za sistematično obvladovanje poročanja o napakah, ki je primerno za odkrivanje težav, analizo in ustrezno pravočasno in trajno ukrepanje.

V primeru dvoma, je bolje dati prednost načelu preprečevanja napak, kot načelu odprave oz. odstranjevanja napak. V tem smislu mora vodstvo podjetja Dorninger Hytronics d.o.o motivirati zaposlene za preprečevanje takšnih napak, za odkrivanje napak v zgodnji fazi, da proaktivno odpravo napak in njihovo preprečitev v prihodnje. Vzpostaviti je potrebno pozitivno kulturo "učenje iz napak". Namesto kaznovanja zaposlenih za napake, je potrebno postaviti v ospredje le veselje in ponos »nič napak« zavedanjem in z nenehnim izboljševanjem.

Prav tako je potrebno dati prednost odpravljanju internih napak pred eksternimi napakami, saj je odpravljanje internih napak običajno cenejše kot odpravljanje eksternih napak.

„Nič napak“ razmišljanju  ustreza vsekakor tudi, da naložimo obveznost tudi kupcem in dobaviteljem . „Nič napak“ dobaviteljem  je treba dajati prednost oz. dobavitelje ustrezno obremeniti s stroški dodelave in drugimi stroški napak . Prav tako je potrebno pravočasno prikazati napake v specifikaciji kupcev. Vsaka napaka, tudi če ni povzročena z naše strani, vodi v nepotrebne eksterne stroške napak.

Sodelavce je potrebno redno izobraževati o učinkih napak oz. stroških reklamacij (potrdilo o šolanju).