standardzylinder

Standardni cilinder – osnova uspeha

Osnova našega programa hidravličnih cilindrov so razne standardne vrste po ISO, tako v varjeni kot vijačni izvedbi hidravličnih cilindrov.

Od hoda neodvisni sestavni deli se proizvajajo na zalogo. S tem vam lahko širok spekter standardnih cilindrov nudimo po konkurenčnih cenah in z zelo kratkimi dobavnimi roki.

Izbira sistema tesnenja je optimalno prilagojena danim pogojem dela in zagotavlja potrebno lahkotnost gibanja batnice ob hkratnem notranjem ter zunanjem tesnenju. Uporabljamo samo tesnila priznanih proizvajalcev.

Standardne vrste so narejene po sistemu modulov. Tipski ključ posamezne vrste na enostaven in pregleden način omogoča izbiro ustreznega hidravličnega cilindra po velikosti, obliki pritrditve, dušenja, lege priključkov, material batnice, sistem tesnenja. Dane so tudi opcije, kot je na primer vgradnja elektronskega merilnega sistema ali končnih stikal.

 

Iz standarda v nadstandard

Za relativno enostavne konstrukcije in tehnične rešitve priporočamo vgradnjo cenovno ugodnih standardnih hidravličnih cilindrov. V veliko primerih, pogosto zaradi konstrukcijskih ali drugih pogojev, je mogoča samo izvedba posebnih hidravličnih cilindrov, katerih sicer v osnovi višje stroške proizvodnje, držimo v razumnih mejah z izbiro čim več standardnih sestavnih delov.

.